Markax har fått i uppdrag av Stiftelsen Albert och Anna Göranssons minne att utföra markarbeten
Projektet består i att utföra finplanering i Kv. Vattensorken.

Orden är värd 10 850 000 SEK

Byggstart: april 2021 färdigställda hösten 2022