Markax har fått i uppdrag av Sandviken Kommun AB att utföra nybyggnation av en cirkulationsplats vid korsningen Järbovägen – Industrivägen i Sandviken

Projektet består i att bygga om en 3 vägs korsning till en cirkulationsplats.

Orden är värd 12 843 000 SEK

Byggstart: april 2021 och pågår året ut