2019-08-05

Markax har fått i uppdrag av Gävle kommun AB att utföra terrasseringsarbeten i Hemlingby.
Projektet avser grovterrassering av tomtmark

Orden är värd ca 8 000 000 kr

Byggstart: september 2019