Markax har fått i uppdrag av Ikano Bostad att utföra markarbeten för nya bostäder, Brf. Längta
Projektet består i att utföra mark/ledningsarbeten, grundläggning och finplanering

Orden är värd 15 500 000 SEK

Byggstart: juni 2021 pågår till december 2022.