Här kan du läsa mer om oss

Om oss

Markax är ett nytt företag i Anläggningssektorn. Nyckelpersonerna i Markax är dock inte nya utan har en lång och gedigen erfarenhet från branchen.

Basen för det nya bolaget är en sammansvetsad produktionsgrupp från i huvudsak Gävle med omnejd, som under lång tid verkat som en självständig produktionsenhet.   Vi startade vår resa tillsammans under flaggen GN Anläggning vilket sedermera blev en del av Oden Anläggning.   Oden Anläggning köptes 2008 upp av det Österrikiska företaget Strabag och blev därmed
Strabag Sverige AB.

Vi har byggt upp ett Anläggningsbolag med inriktning på mindre till medelstora projekt inom den geografiska marknaden Stockholm-Gävleborg och kommer att fortsätta utveckla verksamheten i denna riktning.
Vi tillmötesgår marknadens behov av långsiktiga relationer, flexibilitet och konkurrenskraftiga priser.

Vår vision

Vår vision är att vi skall vara kundens främsta val av entreprenör här i regionen och att våra kundrelationer är långsiktiga.

Våra ledord

Vi prioriterar hög servicegrad, att leverera rätt kvalitet i rätt tid, ha ordning och reda i allt vi gör, vara samarbetsvilliga och lättillgängliga och naturligtvis att ha en konkurrenskraftig prisnivå.

Vår attityd

Vi klarar av att hålla vad vi lovar genom en anda och attityd hos våra medarbetare som färgas av vilja att vinna och fokus på att överträffa kundens förväntan. För att ständigt främja denna attityd har alla våra medarbetare del i ett vinstdelningssystem.