2019-08-05

Markax har fått i uppdrag av Byggtec att utföra markarbeten för nya bostäder, Brf Hämlingen.
Projektet består i att utföra mark, ledningar, grundläggning och finplanering

Orden är värd ca 10 MSEK

Byggstart september 2019