2018-04-12

Markax har fått i uppdrag av Gavlegårdarna att utföra Fjärrvärmearbeten.

Projektet omfattar revitaliseringen av utemiljön som påbörjades hösten 2016 med bl a anläggning av växtbäddar med corténkanter vid balkonger på Norra Köpmangatan 22 samt plantering av ett större vårdträd centralt placerat framför huset. Under 2017 färdigställdes ytan mellan p-huset och N. Köpmangatan 24.
Arbetet fortsätter under 2018 med ”Cirkusparken”, ytan norr om N. Köpmangatan 24.

Orden är värd 5,7 MSEK

Byggstart maj 2018