Loading...
Nyheter2020-02-01T11:33:55+00:00

Har du en utmaning du vill att vi hjälper dig med?

Markax utför markarbeten åt Stiftelsen Albert och Anna Göranssons minne

Markax har fått i uppdrag av Stiftelsen Albert och Anna Göranssons minne att utföra markarbeten Projektet består i att utföra finplanering i Kv. Vattensorken. Orden är värd 10 850 000 SEK Byggstart: april 2021 färdigställda hösten 2022

april 4th, 2021|

Markax utför markarbeten i åt Byggpartner Dalarna AB i Gävle

Markax har fått i uppdrag av Byggpartner i Dalarna AB att utföra markarbeten för nybyggnation av skola, förskola, idrottshall och vård- och omsorgsboende på Södra Hemlingby. Projektet består i att utföra mark/ledningsarbeten, grundläggning, utrustning och finplanering Orden är värd 41

februari 20th, 2021|

Markax utför markarbeten Nordost Etapp 3 i Gävle

2018-04-12 Markax har fått i uppdrag av Gavlegårdarna att utföra Fjärrvärmearbeten. Projektet omfattar revitaliseringen av utemiljön som påbörjades hösten 2016 med bl a anläggning av växtbäddar med corténkanter vid balkonger på Norra Köpmangatan 22 samt plantering av ett större

april 12th, 2018|

Plattläggning i Sandviken

Markax har fått i uppdrag av Sandviken Energi att utföra plattläggning, Smedsgatan. Orden är värd ca 0,6 MSEK Mer information lämnas av Thomas Gunnarsson VD

september 25th, 2015|

Gång & Cykelväg i Bomhus

Markax AB har fått uppdraget att åt Gävle Kommun utföra nybyggnad av GC-väg vid Lillhagen i Bomhus, delen Fäbodvägen och Depkens väg. I arbetena ingår bl.a. arbeten med belysning, optokanalisation mm. Mer information lämnas av Thomas Gunnarsson VD

juni 15th, 2014|
Till toppen