2017-09-04

Markax har fått i uppdrag av Samhällsbyggnad Gävle att utföra lokalgata Norra Ersbo etapp 2.

Projektet avser nybyggnad av lokalgata med vändplan.
I arbetena ingår bl.a. arbeten med VA, pumstation, el, belysning, fjärrvärme och opto-
kanalisation.  I entreprenaden ingår även en kortare GC-väg vid Spängersleden.

Orden är värd ca 4 MSEK

Byggstart september 2017