Markax har fått i uppdrag av Byggpartner i Dalarna AB att utföra markarbeten för nybyggnation av skola, förskola, idrottshall och vård- och omsorgsboende på Södra Hemlingby.

Projektet består i att utföra mark/ledningsarbeten, grundläggning, utrustning och finplanering

Orden är värd 41 440 000 SEK

Byggstart: Mars 2020 klart 2023.