Markax har fått i uppdrag av HMB Constructions AB att utföra markarbeten vid Bergbyskola.
Projektet består i att utföra mark/ledningsarbeten, parkeringar och finplanering.

Orden är värd 6 360 00 SEK

Byggstart januari 2021 och pågår till sommaren 2022.