2018-01-29

Markax har fått i uppdrag av ByggR1 att utföra markarbeten för Kv Norrgårdshöjden
Projektet består i att utföra grundläggning och ledningsarbeten för kv Norrgårdshöjden i Åkersberga.

Orden är värd ca 4 MSEK

Byggstart februari 2018