2018-04-12

Markax har fått i uppdrag av Gävle Energi att utföra Fjärrvärmearbeten.
Projektet består i att utföra fjärrvärmeledningar i delar av Bergsgatan, Baldersgatan samt Bobergsplan.

Orden är värd 5,1 MSEK

Byggstart april/maj 2018