2017-08-11

 

Markax har fått i uppdrag av Sandvikenhus att utföra Kv. Hattmurklan-
Projektet består i att som totalentreprenör tillgänglighetsanpassa uteplatser och entréer.

Projektet består i att
-riva befintliga uteplatser
-utföra ny uteplatser
-ny entrépartier

Orden är värd ca 10 MSEK i två etapper.

Etapp 1 utförs 2017 och etapp utförs 2018.