2017-08-11

Markax har fått i uppdrag av JM att utföra markarbeten för kvarteret Flaggspelet i Åkersberga.
Projektet består i att utföra spont, KC-stabilisering, grundläggning och finplanering.

Orden är värd ca 20 MSEK

Byggstart juni 2017