2017-08-24

Markax har fått i uppdrag av HMB att utföra markarbeten för kvarteret Rosendal etapp 2.

Projektet består i att utföra grundläggning, spont och finplanering.
Orden är värd 6 MSEK

Byggstart januari 2018