Markax har fått i uppdrag av HMB i Gävle att utföra markarbeten till nytt äldreboende.

Orden är värd ca 2 MSEK

Uppdraget är ett av de första projektet för oss som UE åt ett annat byggföretag,
vår förhoppning är att det ska bli ytligare ett ben att stå på i framtiden.

Mer information lämnas av Thomas Gunnarsson VD.