Markax har fått i uppdrag av JM att bygga gator och VA-ledningar, ingår även att grundlägga marken för 38 st villor med tillhörande finplanering.
Orden är värd ca 18 MSEK

För mer information kontakta VD Thomas Gunnarsson på 070 -545 08 38
thomas.gunnarsson@markax.se