Markax AB har fått uppdraget att åt Gävle Kommun utföra nybyggnad av GC-väg vid Lillhagen i Bomhus,
delen Fäbodvägen och Depkens väg.
I arbetena ingår bl.a. arbeten med belysning, optokanalisation mm.

Mer information lämnas av Thomas Gunnarsson VD