Nyhet

Markax utför markarbeten Nordost Etapp 3 i Gävle

Av |2020-02-01T14:11:36+00:00april 12th, 2018|Nyhet|

2018-04-12 Markax har fått i uppdrag av Gavlegårdarna att utföra Fjärrvärmearbeten. Projektet omfattar revitaliseringen av utemiljön som påbörjades hösten 2016 med bl a anläggning av växtbäddar med corténkanter vid balkonger på Norra Köpmangatan 22 samt plantering av ett större vårdträd centralt placerat framför huset. Under 2017 färdigställdes ytan mellan p-huset och N. Köpmangatan 24.

Markax utför markarbeten åt Gävle kommun

Av |2020-02-01T14:27:40+00:00september 4th, 2017|Nyhet|

2017-09-04 Markax har fått i uppdrag av Samhällsbyggnad Gävle att utföra lokalgata Norra Ersbo etapp 2. Projektet avser nybyggnad av lokalgata med vändplan. I arbetena ingår bl.a. arbeten med VA, pumstation, el, belysning, fjärrvärme och optokanalisation. I entreprenaden ingår även en kortare gc-väg vid Spängersleden. Orden är värd ca 4 MSEK Byggstart september 2017

Markax utför markarbeten åt Gävle kommun

Av |2020-02-01T13:10:33+00:00september 4th, 2017|Nyhet|

2017-09-04 Markax har fått i uppdrag av Samhällsbyggnad Gävle att utföra lokalgata Norra Ersbo etapp 2. Projektet avser nybyggnad av lokalgata med vändplan. I arbetena ingår bl.a. arbeten med VA, pumstation, el, belysning, fjärrvärme och opto- kanalisation.  I entreprenaden ingår även en kortare GC-väg vid Spängersleden. Orden är värd ca 4 MSEK Byggstart september 2017

Markax utför markarbeten i Sandviken

Av |2020-02-01T13:33:29+00:00augusti 11th, 2017|Nyhet|

2017-08-11   Markax har fått i uppdrag av Sandvikenhus att utföra Kv. Hattmurklan- Projektet består i att som totalentreprenör tillgänglighetsanpassa uteplatser och entréer. Projektet består i att -riva befintliga uteplatser -utföra ny uteplatser -ny entrépartier Orden är värd ca 10 MSEK i två etapper. Etapp 1 utförs 2017 och etapp utförs 2018.  

Markax utför markarbeten för nytt Äldreboende i Gävle

Av |2020-01-23T22:45:26+00:00oktober 2nd, 2015|Nyhet|

Markax har fått i uppdrag av HMB i Gävle att utföra markarbeten till nytt äldreboende. Orden är värd ca 2 MSEK Uppdraget är ett av de första projektet för oss som UE åt ett annat byggföretag, vår förhoppning är att det ska bli ytligare ett ben att stå på i framtiden. Mer information lämnas av

Till toppen